• Hem
  • Företaget
  • Produkter
  • Erbjudande
  • Projekt
  • Nyheter
  • Kontakta oss
  • In English
Rätt rengöringsmetod

Används rätt rengöringsmetod vid avlackering eller limborttagning? Titta på vad detaljen kräver utifrån materialtyp, toleranser, konstruktion, hållfasthet.


Integritetspolicy

2018-05-24


EnviroStripp Chemicals värnar om integritet vid sidan av hälsa, miljö och säkerhet.

Du finner vår intergritetspolicy under menyn Företaget eller genom att klicka på följande länk.
http://www.envirostripp.se/gdpr.php

Kungsbacka, 23 Maj 2018
Ulf Billton, VD
EnviroStripp Chemicals AB

För eventuella frågor om innehållet kontakta: Ulf Billton, VD EnviroStripp Chemicals AB, telefon 0704 544424.

Om EnviroStripp Chemicals AB
EnviroStripp Chemicals AB är en ledande tillverkare av egenutvecklade och miljövänliga produkter för speciellt färg- och limborttagning i Norden.

EnviroStripp Chemicals AB, Tryckarevägen 8, 434 37 Kungsbacka  |  Telefon: +46 31 27 12 11  |  E-post: info@envirostripp.se