• Hem
  • Företaget
  • Produkter
  • Erbjudande
  • Projekt
  • Nyheter
  • Kontakta oss
  • In English
Repeterbarhet – lång livslängd och kontinuerligt hög funktion

Ett ständigt aktuellt problem för fordonsindustrin och dess underleverantörer är de kostnader, som ofta beror på små men avgörande felaktigheter i lackningsprocesserna. Felen kan orsakas av kvarvarande färgflagor eller andra färgpartiklar eller slarvigt rengjorda och rentav skadade fixturer och annan utrustning.


Om EnviroStripp

EnviroStripp Chemicals AB är en av de dominerande producenterna av kemikalier för färgborttagning, limborttagning, gummi- och plastborttagning i Norden.

Företagets ledstjärna är hälsa, miljö och säkerhet i produktstrategin men även i det interna och externa arbetet. Våra medarbetare värderar glädje och frihet i arbetet i kombination med ansvar, engagemang och kreativitet.

Utifrån de ständigt ökade kraven på högre kvalitet och bättre miljö utvecklar EnviroStripp Chemicals kontinuerligt miljöriktiga system för speciellt färgborttagning (avlackning) och limborttagning. Företaget lägger betydande resurser på forskning och utveckling varje år.

Stripp Chemicals har ett väl utvecklat samarbete med många olika parter. Det är inte bara slutanvändaren av våra produkter som vi försöker arbeta nära, utan även våra leverantörer, återförsäljare och diverse myndigheter.
EnviroStripp Chemicals AB, Tryckarevägen 8, 434 37 Kungsbacka  |  Telefon: +46 31 27 12 11  |  E-post: info@envirostripp.se