• Hem
  • Företaget
  • Produkter
  • Erbjudande
  • Projekt
  • Nyheter
  • Kontakta oss
  • In English
Repeterbarhet – lång livslängd och kontinuerligt hög funktion

Ett ständigt aktuellt problem för fordonsindustrin och dess underleverantörer är de kostnader, som ofta beror på små men avgörande felaktigheter i lackningsprocesserna. Felen kan orsakas av kvarvarande färgflagor eller andra färgpartiklar eller slarvigt rengjorda och rentav skadade fixturer och annan utrustning.


Produkter

EnviroStripp Chemicals utvecklar, tillverkar och säljer kemikalier för i första hand färg-och limborttagning men även plast- och gummiborttagning. Tillämpningarna kan vara stora industriella såväl som små fackhandelsrelaterade.

Stripp® är det registrerade produktnamnet på företagets egenutvecklade serie miljöanpassade, biologiskt lätt nedbrytbara, produkter för industriell färgborttagning, limborttagning. Stripp® tränger effektivt in i färg- eller limskiktet och bryter bindningarna med den underliggande ytan.

Genom vårt samarbete med Kluthe kan vi tillhandahålla det mesta inom industrikemi till tillverkningsindustrin. Mer information finns under Kluthe i huvudmenyn.

Vår ambition är att tillhandahålla rationella system där kemikalier integreras med sund anläggningsteknik, lämplig utrustning och värdefull support.

EnviroStripp Chemicals lägger kontinuerligt resurser på utveckling av nya produkter och koncept. Har du som kund någon specifik frågeställning är du välkommen att kontakta oss.
EnviroStripp Chemicals AB, Tryckarevägen 8, 434 37 Kungsbacka  |  Telefon: +46 31 27 12 11  |  E-post: info@envirostripp.se