• Hem
  • Företaget
  • Produkter
  • Erbjudande
  • Projekt
  • Nyheter
  • Kontakta oss
  • In English

 

Omarbete kan löna sig

I vissa fall är det inte bara miljöfördelar utan även ekonomiska vinster med att rengöra för omarbete. Är tillverkningskostnaden hög eller är efterfrågan stor men leveranstiden allt för lång, då kan det löna sig att titta närmre på möjligheterna.


Produkter
 
EnviroStripp Chemicals AB utvecklar och tillverkar egna produkter under varunamnet Stripp®. Produktportföljen innehåller både vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade produkter. Gemensamt är att produkterna erbjuder en effektiv rengöring med mycket goda miljöegenskaper.

Produktmatris (.pdf)
Övergripande sammanställning

Stripp-L2G (.pdf)
Vattenbaserad - Kall rengöring - 20-50C - Lättflytande - Koncentrat

Stripp-L2Gtix (.pdf)
Vattenbaserad - Kall rengöring - 20-30C - Förtjockad - Färdigblandad

Stripp-T2G (.pdf)
Vattenbaserad - Avlackering våtlack - 80C - Koncentrat

Stripp-X2G (.pdf)
Vattenbaserad - Avlackering våtlack - 80C - Koncentrat

Stripp-F2G (.pdf)
Lösningsmedelsbaserad - Avlackering blandat - 20-80C - Färdigblandad

Stripp-F2Gtix (.pdf)
Lösningsmedelsbaserad - Avlackering blandat - 20-30C - Förtjockad - Färdigblandad

Stripp-M2G (.pdf)
Vattenbaserad - Grovrengöring/tung avfettning - 20-80C - Koncentrat

Stripp-S3L (.pdf)
Vattenbaserad - Kall rengöring - 20-50C - Lättflytande - Koncentrat

Stripp-S3Al (.pdf)
Vattenbaserad - Avlackering pulverlack, ED-lack - 80C - Koncentrat

Stripp-S3F (.pdf)
Lösningsmedelsbaserad - Allmän rengöring - Skonsam - 20-50C - Färdigblandad


Stripp-S3Ftix (.pdf)
Lösningsmedelsbaserad - Blandat - Skonsam - 20-30C - Förtjockad - Färdigblandad

Stripp-ER (.pdf)
Märkningsfri - Färgborttagning - Rumstemp - Neutral - Färdigblandad

Stripp-ERtix (.pdf)
Märkningsfri - Färgborttagning - Rumstemp - Neutral - Förtjockad


Stripp-BC1 (.pdf)
Lösningsmedelsbaserad - Ohärdad färg, avfettning, grovrengöring - 20C - Koncentrat

Stripp-BC5 (.pdf)
Lösningsmedelsbaserad - Ohärdad färg, avfettning, grovrengöring - 20C - Koncentrat

Stripp-RT (.pdf)
Vattenbaserad - Gummi- & plastborttagning - 80C - Koncentrat

Stripp-AC10 (.pdf)
Lösningsmedelsbaserad - Allmän färg- & limborttagning - 20-50C - Färdigblandad

Stripp-HX (.pdf)
Vattenbaserad - Borttagning av sot, koks, oxid - 20-50C - Koncentrat
EnviroStripp Chemicals AB, Tryckarevägen 8, 434 37 Kungsbacka  |  Telefon: +46 31 27 12 11  |  E-post: info@envirostripp.se