• Hem
  • Företaget
  • Produkter
  • Erbjudande
  • Projekt
  • Nyheter
  • Kontakta oss
  • In English
Repeterbarhet – lång livslängd och kontinuerligt hög funktion

Ett ständigt aktuellt problem för fordonsindustrin och dess underleverantörer är de kostnader, som ofta beror på små men avgörande felaktigheter i lackningsprocesserna. Felen kan orsakas av kvarvarande färgflagor eller andra färgpartiklar eller slarvigt rengjorda och rentav skadade fixturer och annan utrustning.


Strippning

Att rengöra produktionsutrustning är ibland ett måste för att uppnå ett bra slutresultat. I andra fall är omarbete något onödigt ont på grund av kvalitetsbrist.

Den process för rengöring som kan skapas med EnviroStripp Chemicals produkter är förenad med många fördelar. Under "Allmänt om rengöring" finner du mer information om vad färg- och limborttagning innebär och vad du skall beakta.

Under "Processekonomi" presenteras några av våra erfarenheter i korta generella drag. Till höger finner du även informationsblad i pdf format.


 
EnviroStripp Chemicals AB, Tryckarevägen 8, 434 37 Kungsbacka  |  Telefon: +46 31 27 12 11  |  E-post: info@envirostripp.se